Category Archives: Lý do chọn newsmile

Bảng giá dịch vụ 2018 của Nha khoa New Smile Luxury

KHÁM TỔNG QUÁT ĐƠN VỊ GIÁ NIÊM YẾT (VND) Khám tổng quát kê đơn Lần Miễn phí Chụp XQuang quanh Răng Lần Miễn phí Chụp phim Panorama Lần 100.000 Chụp phim CEPHALOMETEIC Lần 100.000 Chụp phim CT OPP300 Lần 300.000 NÂNG KHỚP TOÀN HÀM ĐƠN VỊ GIÁ NIÊM YẾT (VND) Nâng khớp toàn hàm lần 5.000.000 LẤY […]